توجه :

مسافرین پرواز های کشور ترکیه الزامیست یکی از شرایط ذکر شده از کشور ترکیه را داشته باشند:

1-مسافر شهروند کشور ترکیه باشند.

2-مسافر اقامت داءم داشته باشد.

3-مسافر ویزای کاری معتبر از کشور ترکیه داشته باشد.

ضمن اینکه اسامی پرواز برای کشور ترکیه ارسال می گردد و عدم توجه به این شرایط قبل از تهیه بلیط موجب ممانعت از ورود مسافر به کشور ترکیه می گردد و هزینه بلیط پرداختی سوخت می گردد.

خواهشمند است قبل از تهیه بلیط مسیر مذکور به  موارد فوق توجه نمایند و در صورت داشتن شرایط لازم اقدام به تهیه بلیط نمایند.